Diyetisyen kimdir?

*Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunlarının ünvanı nedir ve ne iş yaparlar? 

Programdan mezun olanlar “Diyetisyen" ünvanı alırlar. Sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeler paralelinde, tedavide beslenme ve diyetetik uygulamalarının ağırlık kazanmasına bağlı olarak, programdan mezun olanlar öncelikle uluslararası kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi Sağlık Serbest Bölgesi projesi çerçevesinde yabancı hastalara hizmet vermek üzere açılmış özel hastane hizmetlerinde önemli bir açığı kapatacaklardır. Dünya genelinde diyetisyen tanıtımı farklı bir yapıya kavuşmuş, diyetisyenlerin en önemli birliği olan Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi ‘her diyetisyen bir beslenme uzmanı ama her beslenme uzmanı bir diyetisyen değildir’ deklarasyonunu yapmıştır. Bu doğrultuda sağlık kurumlarında diyetisyenler tek yetkili olarak belirlenmiş ve diyetisyenlerin doktor tarafından yönlendirilmelerine gerek olmadan diyet reçetesi verebilmeleri için gerekli yönetmelikleri yayınlamışlar ve gerektiğinde hastaları için biyokimyasal test talebi yetkisini de vermişlerdir. Avrupa Diyetetik Federasyonu da hastaların tedavilerinde önemli yer tutan beslenme ve diyet planlarının etkin uygulanması için diyetetik eğitiminde çeşitli düzenlemeler önermiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de de diyetisyen talebi ve istihdamı şüphesiz artacaktır.