Aday Öğrencilere Öneriler

* Beslenme ve Diyetetik Bölümünün eğitim içeriğinde öğrenciler hangi dersleri göreceklerdir?

Beslenme ilkeleri, mesleki oryantasyon, temel fizyoloji, sağlık psikolojisi, beslenme biyokimyası, besin kimyası ve analizleri, genel mikrobiyoloji, beslenme eğitimi, besin mikrobiyolojisi ve gıda güvenliği, sporcu beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, toplu beslenme yapan kurumlarda beslenme, hastalıklarda beslenme, beslenme antropolojisi, çocuk hastalıklarında beslenme, toplum beslenmesi konularında eğitim alacaklardır.

*Beslenme ve Diyetetik faaliyet alanları nelerdir?

Sağlığın değerlendirilmesinde ve uygulanacak tedavilerde NFPE (Nutrition Focused Physical Exam-Beslenme Odaklı Fizik Muayene) olarak adlandırılan muayene yöntemi kliniklerde yaygınlaşmaya başlamıştır.  Buna paralel olarak tıbbi ekip içinde diyetisyenin rolü de giderek artmaktadır. Tedavide hastanın hastanede yatış süresini kısaltmada çok etken olan pratik, besleyici, dayanıklı ürün sanayiindeki gelişme ile sağlık ekibi içinde yer alan sağlık personelinin bu alandaki gelişmelerden haberdar edilmesini sağlayacak diyetisyen sayısının artırılması da bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ürünlerin kullanımı yanında sağlık üzerinde etkileri konusunda yapılan yayınların sayısının artması ve bu yayınların çoğunlukla İngilizce olarak yapılması yanında beslenme ve diyetetik alanında gerçekleştirilen araştırmaların da İngilizce olarak yayınlanması bu alandaki eksikliği giderecek İngilizce konuşan, okuyan diyetisyen gereksinimi de dolaylı olarak artırmış bulunmaktadır. Akademik olarak çalışan diyetisyenlere talep sadece yurt içinden değil yurt dışından da gelmektedir. Bu açıdan eğitimini İngilizce olarak yaparak bilim dünyasında gerçekleştirilen tartışmaları yakından izleyebilecek donanımda diyetisyen sayısının artırılmasında bu programın büyük katkısı olacaktır.

*Beslenme ve Diyetetik Bölümünü seçecek öğrencilerde hangi vasıflar olmalıdır?

Bu bölümü seçecek öğrenciler etik ilkelere saygılı, kişiler arası iletişimi güçlü bireyler olmalıdır. Diyetisyen mesleğini uygularken kişileri, beslenme alışkanlıklarının sağlık ve sağlıklı bir yaşam sürdürme açısından bir gereksinim olduğuna inandırma yeteneğine sahip olmalıdır. Ekip çalışmasına uygun olmalı ve sorumluluk bilinci taşımalıdır.

*Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tercih edecek öğrenci ailelerine önerileriniz nelerdir?

Çocuğunuzun seçime saygı gösteriniz. Onu hiç düşünmediği meslek dallarına yönlendirmeye çalışmayınız. Hangi mesleğe sahip olursa olsun, en önemli noktanın işini severek ve başarıyla yapmak olduğunu biliniz. Çocuğunuz diyetisyen olmak istiyorsa bu konuda cesaretlendirip, meslekteki kişilerle tanışıp, bilgi almasını sağlayınız.